Produkty
Kontakt
O nas
Sklep
polski cesky deutsch hungarian english italiano
Odymiacz elektryczny
- Wylotowy
- Powałkowy
- Międzyramkowy
Świadectwo ochronne (Urząd Patentowy RP)
Świadectwo ochronne (Urząd Patentowy RP)

Odymiacz elektryczny do zwalczania WARROA JACOBSONI u pszczół przeznaczony do stosowania w pszczelarstwie, jest chroniony Prawem Ochronnym Nr 64126 wydanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.pokaż rysunek

Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 p.w. p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z postanowienia tego wynika wyłączny, bezwzględny charakter patentu a także jego terytorialny zasięg obszar naszego państwa.